Formai követelmények

PDF (letöltés)

1. Hivatkozások a lábjegyzetekben

– A hivatkozásokat a lábjegyzetekben lehet elhelyezni, ahol csak a szerző(k)/szerkesztő(k) vezetéknevét, az idézett mű megjelenési évét és, ha nem a teljes műre hivatkozunk, az oldalszámokat kell megadni.

– Ha a szerző(k)/szerkesztő(k) nevére egy mondatban közvetlenül hivatkozunk, akkor a szóban forgó művének a kiadási évét és az oldalszámokat a szerző vezetékneve után zárójelbe tesszük vesszővel elválasztva.

– Az ugyanattól a szerzőtől ugyanabban az évben megjelent műveket az ábécé betűivel kell megkülönböztetni (pl. 2012a, 2012b stb.).

Példák:

– Egy szerző/szerkesztő esetén: Erdő 2023, 149 vagy Erdő (2023, 149) ... (ha mondatba van foglalva)

– Két szerző/szerkesztő esetén: Smith és White 2021b, 204–211 vagy Smith és White (2021b, 204–211) ... (ha mondatba van foglalva)

– Három vagy annál több szerző/szerkesztő esetén: Smith et al. 2023, 88–103 vagy Smith et al. (2023, 88–103) ... (ha mondatba van foglalva)

– Több mű hivatkozása esetén a műveket pontosvesszővel választjuk el: Erdő 2023, 149; Smith és White 2021b, 204–211

2. Irodalomjegyzék (Bibliográfia)

– Az idézett vagy hivatkozott mű teljes bibliográfiai adatai az Irodalomjegyzékben kerülnek megadásra.

– Amennyiben a mű rendelkezik DOI számmal, az irodalomjegyzékben azt is meg kell adni.

3. Példák

3.1. Könyv

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Rózsa Huba. 1986. Az Ószövetség keletkezése. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe. Budapest: Szent István Társulat.

HIVATKOZÁSKÉNT:

Rózsa 1986, 59–61 / Rózsa (1986, 59–61) ...

3.2. Fordított könyv

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Assmann, Jan. 2008. Uralom és üdvösség. Politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában, fordította Hidas Zoltán. Budapest: Atlantisz könyvkiadó.

HIVATKOZÁSKÉNT:

Assmann 2008, 116–117 / Assmann (2008, 116–117) ...

3.3. Sorozatban megjelent kötet

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Kiss Endre. 2024. A kolozsvári Szent Mihály-egyházközség hollandkölcsön-ügye. Studia Theologica Transsylvaniensia Supplementum 1. Budapest – Kolozsvár: Szent István Társulat – Verbum. https://doi.org/10.52258/stthtr.sup.01

HIVATKOZÁSKÉNT:

Kiss 2024, 55 / Kiss (2024, 55) ...

3.4. Szerkesztett kötet

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Puskás Attila és Gárdonyi Máté, szerk. 2023. Szinodalitás az egyház életében és missziójában. Teológiai tanulmányok. Varia Theologica 14. Budapest: Szent István Társulat.

HIVATKOZÁSKÉNT:

Puskás és Gárdonyi 2023 / Puskás és Gárdonyi (2023) ...

3.5. Szerkesztett kötetben megjelent tanulmány

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Erdő Péter. 2023. A szinodalitás mint a teokrácia egyik megjelenési formája az Egyház alkotmányában. In Szinodalitás az egyház életében és missziójában. Teológiai tanulmányok, szerkesztett Puskás Attila és Gárdonyi Máté, 139–150. Varia Theologica 14. Budapest: Szent István Társulat.

HIVATKOZÁSKÉNT:

Erdő 2023, 139–150 / Erdő (2023, 139–150) ...

3.6. Folyóiratban megjelent tanulmány

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Sáry Pál. 2023. Az abortusz megítélése az ókeresztény korban. Studia Theologica Transsylvaniensia 26:23–50. https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.02

HIVATKOZÁSKÉNT:

Sáry 2023, 23–50 / Sáry (2023, 23–50) ...

3.7. Lexikoncikk

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Koch, Günter. 2004. Feloldozás. In A katolikus dogmatika lexikona, szerkesztette Wolfgang Beinert, fordította Varga B. József, 184–185. Budapest: Vigilia Kiadó. https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.02

HIVATKOZÁSKÉNT:

Koch 2004, 184–185 / Koch (2004, 184–185) ...

3.8. Weboldal

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Segal, Eliezer. 2024. Széder Salamonnal. Hozzáférés: 2024-04.17. https://bibliakultura.blog.hu/2024/04/15/szeder_686

HIVATKOZÁSKÉNT:

Segal 2024 / Segal (2024) ...