Szakmai lektorálás

A közölt tartalom minőségének és eredetiségének biztosítása érdekében a Tanulmányok rovathoz benyújtott kéziratokat kettős vak lektorálás révén egy, a szerzőtől független, az adott szakterületen jártas szaktekintély bírál el (double-blind peer review).

A szakmai bírálat (peer review) folyamata a következő lépésekből áll:

1. Kézirat benyújtása

A szerző a kéziratot regisztrálás után online nyújtja be.

2. A főszerkesztő vagy a társszerkesztő ellenőrzi a kéziratot

A főszerkesztő vagy a társszerkesztő ellenőrzi, hogy a kézirat beilleszkedik-e a folyóirat profiljába és megfelel-e a szerzői útmutató alapkövetelményeinek. Amennyiben a kézirat nem felel meg ezeknek a feltételeknek, minden további lektorálás nélkül visszautasítható.

3. A szaklektor felkérése a szakmai bírálat elvégzésére

A társszerkesztő a szakmai bírálatra olyan személyeket kér fel, akik a bírálandó tanulmány témájában jártasak és a szerzőtől függetlenek. A folyóirat fenntartja a kettős anonimitást, így a szaklektorok és a szerző(k) nem ismerhetik egymás kilétét (double-blind peer review).

4. Válasz a felkérésre

A szaklektorok mérlegelik a felkérést, figyelembe véve a megküldött tanulmány témájában való jártasságukat, az összeférhetetlenség lehetőségét, valamint a megadott határidőt. Ezután jelzik a társszerkesztőnek, hogy elfogadják vagy elutasítják a szakmai bírálatra való felkérést. Amennyiben nem tudják vállalni a kézirat szakértői véleményezését, más szaklektort is javasolhatnak.

5. A szakmai bírálatok elkészítése

A szaklektorok egy bírálati űrlap segítségével véleményezik a kéziratot és javaslatot tesznek annak közzétételére:

– Közlésre javasolt módosítások nélkül

– Közlésre javasolt kisebb módosításokkal

– Közlésre javasolt nagyobb módosításokkal

– Nem javasolt közlésre

6. A szakmai bírálatok kiértékelése és a közzétételre vonatkozó döntés meghozatala

A társszerkesztő a főszerkesztővel konzultálva mérlegeli a visszaküldött véleményeket, aki a szakértői véleményezés alapján dönt a kézirat közzétételéről.

7. A kézirat közzétételére vonatkozó döntés közlése

A főszerkesztő e-mail-ben közli a szerzővel a kézirat közzétételére vonatkozó döntést.

8. További lépések

– A módosítási javaslat nélkül elfogadott kéziratokat a szerkesztőség elküldi a kiadóvállathoz.

– A nagyobb vagy kisebb módosítási javaslattal elfogadott kéziratokat, a főszerkesztőnek a kézirat közzétételére vonatkozó döntéséhez a szaklektorok építő jellegű észrevételeit is mellékelnie kell, hogy a szerzők ezek alapján átdolgozhassák az eredeti kéziratot.

– Ha a kézirat nagyobb módosításokkal került elfogadásra, a szaklektoroknak ellenőrizniük kell az átdolgozott változatot és jelezniük kell a szerkesztőségnek, hogy elfogadják-e az átdolgozott változatot.

– Ha a kéziratban csak kisebb változtatásokat kértek a szaklektorok, a módosításokat a szakmai bírálat lebonyolításával megbízott társszerkesztő ellenőrzi le.