Információk

A Studia Theologica Transsylvaniensia (StThTr) a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Pasztorális Teológia Intézetének (Papnevelő Intézet) 2000-től félévente, 2022-től évente megjelenő, szakmailag lektorált teológiai folyóirata. Az interdiszciplináris párbeszéd szellemében a bibliai, történeti, szisztematikus és gyakorlati teológia témakörébe tartozó szaktanulmányok és könyvrecenziók mellett, a teológiával határos tudományágak képviselőinek a kutatásai is rendszeresen helyet kapnak a folyóiratban. 2024-től a folyóirat nyílt hozzáférésű, valamint kiegészült egy doktori disszertációkból, szerkesztett kötetekből és tudományos monográfiákból álló sorozattal (StThTr Supplementum) is.

Aktuális szám

Studia Theologica Transsylvaniensia 26 (2023)
StThTr 26 (2023) Cover
Megjelent: 2023-12-20

Teljes szám

Tanulmányok

 • YHWH: A győzedelmes harcostól Izrael Istenéig

  Fodor György
  9–22
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.01
 • Az abortusz megítélése az ókeresztény korban

  Sáry Pál
  23–50
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.02
 • Nikaia és Tertullianus, avagy ὁμοούσιος és una substantia

  Fenyves Krisztián
  51–66
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.03
 • A jogi oktatás kezdetei Egerben A Foglarianum II: Az abszolutizmustól a népi demokráciáig

  Linczenbold Levente
  67–88
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.04
 • A klerikusok által a hatodik parancs ellen, a kiskorú személyek terhére elkövetett büntetendő cselekmény jelenlegi kánonjogi szabályozása

  Németh Gábor
  89–108
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.05
 • A Katekézis Direktóriuma Egy korszakváltás témái és napjaink katekézisének új szempontjai

  Serfőző Levente
  109–129
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.06
 • Ökumenikus szempontú megfontolások a liturgiában használt "communio sanctorum" kifejezésről

  Karlheinz Diez
  130–146
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.07

Műhelymunkák

 • Egy tragédia krónikája Glattfelder Gyula püspök utolsó évei Temesváron két, alig ismert kézirattükrében

  Kozovits Attila
  148–169
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.08
 • Útközben A liturgiáról a szinódusi folyamat tükrében

  Kisnémet Fülöp
  170–184
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.09
 • Mozgás a liturgiában mint nonverbális kommunikáció

  Faragó István
  185–196
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.10
 • A csíksomlyói pünkösdi búcsú szent és profán elemei a 2022-es online (világi) sajtó tükrében

  Tőke Sugárka
  197–216
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.11
 • Szempontok egy életszerű pasztorális terv készítéséhez a jelen kihívásaira válaszolva

  Dicu Ramóna
  217–244
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.12

Forrásközlemények

 • P. Csiszér Elek OFM tartományfőnök levele a marosvásárhelyi házfőnöknek

  Urbán János, fr. Erik OFM
  246–248
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.13
 • Dr. Gyárfás Elemér státusgyűlési tag beszámoló jelentése egyházi és iskolai ügyekben Bukarestben folytatott tárgyalásainak eredményéről

  Tóth Krisztián
  249–262
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.14
 • Kernweisz Konrad beszéde az orsovai templom szentelésén 1976. november 28-án

  Kozovits Attila
  263–274
  DOI: https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.15

Recenciók

Az összes folyóiratszám megtekintése