A folyóiratról

Studia Theologica Transsylvaniensia (StThTr) eredeti kutatásokat, eddig kiadatlan forrásokat és könyvrecenziókat közöl a következő tudományterületekre összpontosítva:

 • Szentírástudomány
 • Egyháztörténelem
 • Szisztematikus teológia
 • Gyakorlati teológia
 • Teológiával határos tudományok: pl. filozófia, irodalomtudomány, történelemtudomány

Rovatok

 • Tanulmányok: Eredeti kutatási eredmények, amelyeket a szerzők szakértői lektorálásra nyújtanak be
 • Műhelymunkák: Egyetemi hallgatók (főként doktoranduszok) által benyújtott tanulmányok, a kutatási terület szakértőjének ajánlásával
 • Forrásközlemények: Korábban kiadatlan történelmi dokumentum, főként erdélyi vonatkozású
 • Recenziók: A teológia és a kapcsolódó tudományágak területén megjelent új publikációk kritikai bemutatása

Nyílt hozzáférés (Open Access)

 • StThTr elkötelezett amellett, hogy nyílt hozzáférést biztosítson minden tartalmához, biztosítva ezáltal, hogy a kutatások szabadon hozzáférhetők legyenek a nyilvánosság számára.

Szerzői jogok (Copyright)

StThTr folyóiratban publikáló szerzők elfogadják az alábbi feltételeket:

 • A szerzők megtartják a szerzői jogokat, és a folyóiratnak adják az első publikálás jogát. A kéziratot egyidejűleg Creative Commons Attribution licenc alá helyezik, amely lehetővé teszi a kézirat tartalmának mások általi megosztását a szerzőség és a folyóiratban való első publikálásnak a feltüntetésével.
 • A szerzők (szerződéses) megállapodásokat köthetnek a folyóiratban közzétett kézirat újabb változatának a terjesztésére (pl. intézményi adattárban vagy könyvben való publikálás), a folyóiratban való első megjelenés feltüntetésével.

Anyagi támogatás

A StThTr a gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelő Intézet és a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem anyagi támogatásával jelenik meg. További finanszírozás és támogatás ösztöndíjakból, adományokból és szponzorációkból származhat, amelyekről minden egyes számban átláthatóan nyilatkozunk. A folyóirat megőrzi a szerkesztői függetlenségét, és biztosítja, hogy minden közzétett tartalom megfeleljen a tudományos integritás legmagasabb szintű normáinak.

A folyóirat története

A StThTr története 2000-re  nyúlik vissza, amikor a folyóiratot alapították (Prof. Dr. Marton József és S.E.R. Dr. Kerekes László). A folyóirat eredetileg a Gyulafehérvári Főegyházmegye és Erdély tudományos teológiai közösségén belüli tudományos teológiai fórumként jött létre, azonban az évek folyamán a Kárpát-medence egyik meghatározó, magyar nyelvű teológiai szakfolyóiratává nőtte ki magát.

A StThTr alapítása óta elkötelezett az eredeti tanulmányok, az erdélyi egyháztörténet eddig kiadatlan forrásainak és a könyvrecenziók közzétételében, amelyek nagyban hozzájárulnak a teológiai ismeretek fejlődéséhez. A folyóirat létfontosságú fórumként szolgál a tanárok, kutatók és egyetemi hallgatók számára, hogy interdiszciplináris párbeszédet folytassanak a biblikus, történeti, szisztematikus és gyakorlati teológia területén belül. Ezzel egyidőben a folyóirat a teológiával határos tudományterületeknek is megnyilatkozási fórumot kínál, elősegítve ezáltal az interdiszciplináris párbeszédet.

2022-ben a folyóirat a szakmai lektorálás (peer review) bevezetésével jelentős mérföldkőhöz érkezett, hiszen ezáltal még inkább biztosítja a közzétett kutatások minőségét. Azt StThTr fejlődése 2024-ben tovább folytatódott a nyílt hozzáférés (open access) bevezetésével, amely révén a folyóirat tartalma szabadon hozzáférhetővé válta a nagyközönség számára.

A StThTr története során mindvégig kitartott küldetése mellett, hogy előmozdítsa a teológiai kutatást a magyar nyelvterületen, sőt azon is túl. Minden egyes számával továbbra is fenntartja hírnevét.

Szerkesztőség: Babeș-Bolyai Tudományegyetem – Római Katolikus Pasztorális Teológia Intézet / Papnevelő Intézet

Kiadó: Jel Kiadó, Budapest

Online megjelenés (Nyílt hozzáférés): Open Journal Systems (OJS) & Public Knowledge Project (PKP)

ISSN (ISSN-L): 1582-0661

Indexelés